Disseny Gràfic

Els nostres inicis ténen orígen en el Disseny Gràfic i ho valorem molt positivament, perquè gràcies a ser dissenyadors gràfics avui podem ser tota la resta i no al revés. Conèixer els aspectes gràfics ens fa tractar qualsevol projecte ja des de l'inici com si es tractés d'un disseny estàtic, encara que posteriorment hagi d'anar online. Creiem que aquest fet es reflexa clarament en el resultat final i augmenta la qualitat dels nostres projectes, i a la vegada no ens deixa oblidar els nostres orígens en els camps que sempre hem treballat creant qualsevol producte gràfic que se'ns presenti.

DISSENY CORPORATIU

Disseny o identitat corporativa s'anomena, consisteix en tots els elements gràfics que deriven del desenvolupament d'una marca. Així ho hem après i així és com ho transmetem i produïm amb els clients.

La tipografia, el color, la proporció, la legibilitat, la simplicitat, tots aquests aspectes i molts més tenim en compte alhora d'elaborar un manual d'identitat corporativa que ajudarà al client a tenir clares les normes d'ús de la seva marca o elements derivats. La normativa en aspectes gràfics és una cosa molt seriosa i es nota quan una empresa l'aplica, igualment a l'inversa. La qualitat i el rigor sempre per davant.

disseny-corporatiu 
CATÀLEG

Encara que avui dia molts clients prefereixen el catàleg online, no s'ha deixat de fer la versió en paper. Des d'Imagium com a dissenyadors i maquetadors creem el catàleg que el client necessiti utilitzant la creativitat i la tècnica, amb els acabats adequats i de qualitat, perquè el que prèviament hem dissenyat no quedi desvalorat en el moment de la impressió, sinó tot el contrari.

cataleg 
CARTELLERIA

Ajutaments i empreses ens encarreguen el disseny dels seus cartells, de Festa Major, de barris, de convencions. Aquí exprimim al màxim la nostra creativitat per crear productes nous, originals, que destaquin del que ja està molt vist, del convencional, utilitzant elements de colllita pròpia i fugint dels elements predissenyats que podem trobar a la xarxa. Un disseny atrevit i innovador acostuma a ser un èxit si està treballat amb qualitat i seriositat des de l'inici.

cartelleria 
MARCA

El més important per a qualsevol empresa. El que l'identifica visualment de cara a la resta del món. Si està ben feta no caldrà llegir ni el nom en la majoria de casos, sinó que tindrà un reconeixement visual per a tothom. Des d'Imagium hem dissenyat i seguim dissenyant moltes marques per els nostres clients que saben que invertir en una bona marca és invertir en una bona imatge que els repercutirà des de l'inici fins al futur.

marca 
PUBLICITAT

Igual que passa amb els catàlegs, la publicitat impresa també pateix la seva davallada, però davallada no és igual a extinció. Cada producte té un lloc al mercat i la publicitat impresa segueix tenint el seu lloc en programes de festes, en anexos a les revistes, en infinitat de llocs en realitat. La nostra tasca segueix sent crear reclams atractius que facin captar l'atenció de l'usuari perquè recordi allò que ha vist, que no deixa de ser ni més ni menys que el fruit de la identitat corporativa, la marca resumit en un anunci publicitari.

publicitat 

Copyright© 2014 - 2021 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS